Previct®

Morgendagens digitale avhengighetsbehandling

Et moderne verktøy til bruk i avhengighetsbehandling

Et moderne verktøy til bruk i avhengighets-behandling

Previct er et unikt og brukervennlig digitalt e-helsesystem som i realtid og med hjelp av AI og adferdsanalyse blant annet kan forutse adferdstrender og forutse tilbakefall. Previct forenkler behandling og preventivt arbeide innen avhengighetsbehandling.

Kontakt oss for en demonstrasjon

Finnes det noen i din nærhet som trenger din hjelp?

Les mer

Vil du hjelpe en kollega som du tror har et avhengighetsproblem?

Les mer

Behandler du skadelig bruk av alkohol eller spilling?

Les mer

Forhindre tilbakefall?

Previct muliggjør at tilbakefall kan oppdages i realtid og i visse tilfelle før det inntreffer ved hjelp av AI-baserte prediksjoner og adferdsendringer.  Med unik kunnskap om brukeren i realtid gir dette helt nye forutsetninger for individtilpasset behandling og oppfølging når brukeren trenger dette som mest.

Previct Alcohol

Previct Alcohol er et komplement til eksisterende behandling og utredning av skadelig bruk av alkohol. Med Previct Alcohol får behandleren en unik og relevant kunnskap om brukerens situasjon som muliggjør en mer individtilpasset behandling og mulighet til å identifisere tilbakefall.

Les mer om Previct Alcohol

Previct Gambling

Previct Gambling er en unik e-Helse plattform for behandling og preventiv bearbeidelse av spilleavhengighet. Våre løsninger gir behandleren kunnskap om brukeren i dennes hjemmemiljø og er tilpasset for å levere behandling med utgangspunkt i brukerens behov og muliggjør en mer skreddersydd og målrettet behandling. Informasjonen mottas i realtid og behandleren gis mulighet til på et tidlig stadium å oppdage adferdsendringer. Dessuten får brukeren støtte og hjelp til å etablere positive adferdsendringer for å oppnå langsiktige resultater.

Les mer om Previct Gambling

Analyse i
realtid

Dette er Previct®

Previct® er ett unikt og brukervennlig digitalt e-helsesystem basert på realtidsinformasjon som med avansert AI og adferdsanalyse kan identifisere tilbakefall, tilby individtilpasset behandling, bidra til motivasjon samt etablere et positivt adferdsmønster.

Systemet er utviklet i samarbeide med helse- og omsorgssektoren i Sverige og ledende forskere.

Analyse i
realtid