Vil du hjelpe en kollega som du tror har et avhengighetsproblem?

Vil du hjelpe en kollega som du tror har et avhengighets-
problem?

Er det noen på din arbeidsplass som du tror har et avhengighetsproblem?

Har du en kollega eller en ansatt som du er bekymret for at har ett alkoholproblem?? Det er et altfor vanlig problem og det kan være meget vanskelig å vite hvordan du skal håndtere det. Som arbeidsgiver er det viktig at man tidlig tar tak i problemet for å unngå at problemet eskalerer så vel for den med avhengighetsproblemet som for bedriften. Bedriften kan rammes av konsekvensene i form av yrkesskaderforbundet med alkohol eller rus, høyere sykefravær, utbrenthet og «slitasje» blant kolleger og ikke minst risikoen for å miste en verdifull ressurs.

Nå finnes det nye, effektive digitale hjelpemidler som anvendes innenfor avhengighetsbehandlingen. Med Previct® kan den ansatte fortsatt arbeide og du som leder kan kjenne deg trygg på at den ansatte er edru i arbeidstiden. Den ansatte behøver ikke å forlate arbeidsplassen for kontrollmålinger og kan diskret utføre store deler av behandlingen selv i sitt eget miljø med støtte fra ulike behandlingsaktører.

Previct® er et medisinteknisk produkt og består av et lite diskret alkometer, en app samt en portal for behandler.  Den ansatte utfører daglige promilletester med foto-ID og anvender appen som støttespiller og motivator til å holde seg edru mellom behandlingskontaktene.  Behandler kan løpende følge behandlingen via sin portal og gi individtilpasset støtte når det er behov for dette.  Du som arbeidsgiver kan (om brukeren tillater) få en direkte melding via SMS eller e-post om for eksempel en test ikke har blitt utført eller om testen påviste promille.  Du behøver aldri bekymre deg for at vedkommende er påvirket på jobben og utgjøre en risiko for seg selv eller for sine medarbeidere.

På en moderne arbeidsplass våger man å ta tak i ubekvemme saker og hjelper en kollega. Previct® er et fantastisk effektivt verktøy som dessuten bidrar til å holde behandlingskostnadene nede.