Informasjonshåndtering i Previct®

Informasjons-
håndtering i Previct®

Previct® er designet med tanke på innebygd integritet (Privacy by design) der man;
  • Ikke samler inn mer informasjon enn hva som er relevant.
  • Ikke sparer på informasjonen lengre enn hva som er nødvendig.
  • Ikke bruker informasjonen til noe annet enn hva den er innsamlet for.

Previct ivaretar alle krav i henhold til lov om behandling av personopplysninger (2018) som gjennomfører EU-forordningen General Data Protection Regulation (GDPR).