Finnes det noen i din nærhet som trenger din hjelp?

Vil du hjelpe en nærstående som har et avhengighetsproblem?

Har du noen nærstående som drikker eller spiller for mye? Uroer du deg for at dette holder på å gå over streken? Eller har det kanskje allerede gjort det? Første steget for å hjelpe noen er å våge å ta opp temaet, men det kan føles som et veldig vanskelig steg å ta. Hvor og hvordan skal man starte? En bra start er å hjelpe personen til å finne ut av hvor man kan henvende seg for å få råd og støtte.

De fleste kommuner har en rustjeneste som man kan henvende seg til. Videre har man fastlegen, bedriftshelsetjenesten  eller private omsorgssentre med spesialiserte alkohol- og rusterapeuter som kan være andre bra alternativ.

Previct – et effektivt og diskret hjelpemiddel

Uavhengig av hvor man henvender seg for å søke hjelp, finnes Previct®, en ekstra støtte i behandlingen. Previct® er en digital støttespiller som finnes med under hele behandlingen og til alle døgnets timer. Previct® muliggjøre også at store deler av behandlingen kan utføres i hjemmet. Dette innebærer at man kan fortsette å jobbe og ha en normal hverdag, men med litt ekstra støtte når det trengs som mest.

Previct består av et lite alkometer og en app i mobilen der man utfører promilletester, utfører avtalte aktiviteter og får hjelp om «suget» blir for stort. Men best av alt er det at den som følger opp behandlingen tidlig kan se om man føler seg dårligere og på dette vis kan bidra til å gi rett støtte til rett tid. Bra eller hva?