MDC e-Care AS

er et selskap som distribuerer e-helseplattformen PREVICT® i det norske markedet.

PREVICT®

er utviklet av det svenske selskapet Kontigo Care AB i samarbeid med helse- og omsorgstjenesten i Sverige.

Kontakt oss for mer informasjon eller for å avtale et møte hvor vi kan demonstrere PREVICT for deg og din organisasjon.

Kontakt oss på post@mdcecare.no eller per telefon: 417 23 000.

MDC organisasjonsnummer: 823 008 562

PREVICT®

er ett unikt og brukervennlig digitalt e-helsesystem som i realtid og med hjelp av AI og adferdsanalyse blant annet kan forutse adferdstrender og forutse tilbakefall. Previct forenkler behandling og preventivt arbeide innen avhengighetsbehandling.