PREVICT Alcohol – morgendagens digitale avhengighets-

behandling!

Vi leverer neste generasjons digitale verktøy for avhengighetsbehandling.

Hvorfor Previct Alcohol?

Alkoholmisbruk er et av våre store samfunnsproblem. Den samfunnsøkonomiske kostnaden i Norge er nærmere 20 milliarder årlig og reduserer livskvaliteten for de som er avhengige og ikke minst deres familier og pårørende.

I MDC er vi med deg for å kunne bidra til at alkoholavhengige kan komme ut av sitt avhengighetsforhold. PREVICT Alcohol er et digitalt, medisinteknisk produkt som støtter opp under ordinær behandling ved skadelig bruk av alkohol. Systemet er basert på kunstig intelligens (AI) for tidlig å kunne identifiseres tilbakefall og er et komplement og støtte til den aktuelle behandlingen, uavhengig av behandlingsmetode. Behandler får realtidsinformasjon om adferdsendringer og hvorvidt pasient eller bruker gjennomfører sitt avtalte program i henhold til plan, noe som muliggjør individtilpasset oppfølging samt mulighet for tidlig å agere ved avvik fra den avtalte behandlingsplanen.

For bruker innebærer dette en stor frihet til selv i sitt eget hjemmemiljø å kunne utføre store deler av behandlingen og motiveres til positive adferdsendringer for å oppnå langsiktige resultater. Dessuten er det en trygghet å vite at behandler til enhver tid vet hvordan det går og raskt kan gi støtte og oppfølging når problemer oppstår.

Systemets algoritmer og AI bidrar på en positiv måte til blant annet å kunne forutse tilbakefall. Behandlingen skjer alltid på brukerens vilkår og behandlingen skjer hovedsakelig som en naturlig del av brukerens hverdag. På denne måte blir pasienten delaktig og langsiktige og lønnsomme behandlingsresultater kan oppnås.

Slik fungerer Previct Alcohol!

Behandlingen innledes

Brukeren får tilgang til Previcts brukervennlige programvare, mottar en mobiltelefon og et alkometer og utarbeider sammen med behandler en aktivitetsplan for alkotester, spørsmål som regelmessig skal besvares, konkrete aktivieter som skal utføres o.a..

Daglig oppfølging

Brukeren gjennomfører 3 promilletester per dag og mottar jevnlige påminnelser om å gjennomføre avtalte aktiviteter for å etablere et godt handlings- og adferdsmønster.

Realtidsanalyse

I et enkelt og overskuelig oversiktstablå får behandleren informasjon om avvik i adferd slik at man raskt kan kontakte brukeren og forhindre et mulig tilbakefall eller gi en oppmuntrende tilbakemelding på en gjennomført test eller aktivitet.

Få rede på hvordan du som behandler kan anvende Previct®

Kontakt oss for en demo