Previct® Gambling – ett digitalt hjelpemiddel ved spilleavhengighet

Previct® Gambling – ett digitalt hjelpemiddel ved spille-
avhengighet

Neste generasjons digitale verktøy for avhengighetsbehandling.
Utviklet sammen med ledende forskere og helse- og omsorgstjenesten i Sverige.

Hvorfor Previct Gambling?

Spilleavhengighet er et samfunnsproblem som finnes i alle samfunnslag.

I MDC er vi med deg for å bidra til at spilleavhengige kan komme ut av sin avhengighet.

Previct®Gambling er et unikt digitalt verktøy for behandling og preventivt arbeide ved spilleavhengighet.

Vår AI-baserte og brukervennlige løsning gir behandleren en unik kunnskap om brukeren og er tilpasset for å kunne yte behandling med utgangspunkt i den enkeltes behov. Informasjonen mottas i realtid, noe som bidrar til en individuell oppfølging slik at man på et tidlig tidspunkt avdekker tilbakefall.

Slik fungerer Previct®Gambling!

Behandlingen innledes

Brukeren får tilgang til Previcts brukervennlige programvare og utarbeider sammen med behandler en aktivitetsplan for spørsmål som regelmessig skal besvares, konkrete aktiviteter som skal utføres o.a.

Daglig oppfølging

Brukeren svarer daglig på spørsmål om sin spilling og mottar jevnlige påminnelser om å gjennomføre avtalte aktiviteter for å etablere et godt handlings- og adferdsmønster.

Realtidsanalyse

I et enkelt og overskuelig oversiktstablå får behandleren informasjon om avvik i adferd slik at man raskt kan kontakte brukeren og forhindre et mulig tilbakefall.

Få rede på hvordan dere kan anvende Previct®Gambling

Kontakt oss for en demo